FRÅVÆR

Få ting er viktigare for ei bedrift enn fråvær og dei ser ikkje nødvendigvis på om du har toppkarakterar i alle fag. Ved vurdering av lærlingar kan fråvær telle minst like mykje. Sørg for at du kan vise til lågt fråvær på vidaregåande skule og igjennom jobbar du har hatt.

KARAKTER

«Dont let bad grade define who you are and what you will become». Det er kanskje ikkje så viktig om du har toppkarakterar i alle fag, men likevel  sørg for at du har tilfredsstillande karakterar, og helst ingen stryk.

O&Å

Orden og åtferd er sjølve temperaturmålaren til bedrifta. Som lærling skal du på lik linje med alle andre i bedrifta vere med på å bidra til eit godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.