Bransjelærekurs for tømrarlærlingar

Desember – Turnering og juleverkstad

9. desember – Superinstruktør 2.0 – Operahuset Nordfjord

27 – 28. november – Fyrstehjelpskurs for Helsefag og BUA