Sirkulasjonssvikt

 

Ved sirkulasjonssvikt, får ikkje organa tilstrekkelig blodforsyning og dermed ikkje nok oksygen. Dette er ein alvorleg tilstand som krev rask behandling.

Sirkulasjonssvikt kan komme av ulike grunnar.

  • Stort væsketap (For eksempel: Store blødningar, alvorleg dehydrering, store brannskader, heteslag).
  • At blodårene utvidar seg mykje (For eksempel: ved anafylaktisk sjokk)
  • At blodtrykket plutselig synker (For eksempel: Ved alvorleg hjartesvikt, hjarteinfarkt, rytmeforstyrrelsar, alvorlege forgiftningar).

Symptom

Symptom

  • Rask puls og lavt blodtrykk
  • Bleik hudfarge, klam og kald hud, kalde hender og føter
  • Nedsatt bevissthetsnivå og sinnstilstand

Truande sirkulasjonssvikt er når tilstanden til pasienten kan utvikle seg til sirkulasjonssvikt. Her er det viktig å observere:

  • Bleik hud
  • Hurtig puls
  • At pasienten er uvel og engstelig

Førebygging

Diagnose

Diagnosen kan ofte stilles med høy sannsynlighet ut fra de typiske symptomene. Dersom diagnosen er usikker, vil man foreta et belastnings-EKG. Dette er en test av hjertet som gjøres under sykling på ergometersykkel, og slik test vil i mange tilfeller bekrefte diagnosen. Det kan også gjøres scintigrafisk undersøkelse av hjertet dersom ikke EKG-undersøkelsen gir tilstrekkelig avklaring.

Røntgenkontrast-undersøkelse av blodårene (hjertekateterisering) viser nøyaktig hvilke blodårer som er tette, og grad av tetthet. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan hjertespesialisten i forbindelse med hjertekateteriseringen blokke ut det trange partiet av koronararterien. Som regel blir det også satt inn en stent som forhindrer at den trange åren lukker seg igjen.

Noen ganger lar det seg ikke gjøre å blokke ut den eller de trange koronararteriene. Da må det utføres bypass-operasjon.

Behandling

Ved sirkulasjonssvikt er det viktig å raskt tilkalle hjelp. Om det ikkje er ein lege tilstades, ring 113. Mens ein ventar på hjelp bør ein la pasienten ligge flatt med beina heva og passe på at han/ho har frie luftvegar. Dekk til pasienten for å unngå varmetap.

Ved ytre blødningar må ein stanse blødningen. Bli hos pasienten og hald han/ho roleg.

Nettside levert av Frequency