Surfetur til Hoddevika

Overnattingstur til Hoddevika for 1års lærlingar 26-27.mai.
Nettside levert av Frequency