Invitasjon til superinstruktør 1.0

Vi ynskjer alle nye instruktørar og instruktørar som ikkje har tatt instruktørkurs med oss tidlegare til 2 dagers instruktørkurs!

Om kurset

Alle nye instruktørar som er knytt til Nordfjord opplæringskontor må gjennomføre vårt instruktørkurs. Kurset går over 2 dagar (12 timar).På kurset lærer du meir om mellom anna motivasjon, rettleiing, vurdering og kommunikasjon. I tillegg vil ein òg få bli betre kjent med vårt elektroniske opplæringsverktøy Olkweb. Instruktører under kurset er Leiv Johnny Endal og Tom-Øyvind Solheim.

Har du tidlegare gjennomført instruktør igjennom Nordfjord opplæringskontor, vil ein i løpet av hausten bli invitert til superinstruktørkurs 2.0 og 3.0.

Planlagte instruktør 1.0 kurs denne hausten:

Alternativ 1: Nordfjordeid, 15 – 16. september (kl 09.00 – 15.00 begge dagar)

Alternativ 2: Nordfjordeid, 22 – 23. september (kl 09.00 – 15.00 begge dagar)

Hugs å melde deg på i skjemaet nedanfor!

Praktisk informasjon blir sendt ut cirka 1 veke før kurset.

Innhold på kurset:

  • Rettleiing
  • Læring og læringsmiljø
  • Motivasjon
  • Vurdering
  • Læreplan
  • Kommunikasjon
  • Olkweb (vårt elektroniske lærlingsystem)

Meld deg på arrangmentet

Nettside levert av Frequency