Bransjelærekurs for tømrarlærlingar

Nordfjord opplæringskontor og Sogn opplæringskontor inviterar alle våre tømrarlærlingar til obligatorisk bransjelærekurs 8 – 10. januar og 12 – 13. februar på Gloppen Hotell.

Dette blir innhaldsrike dagar med kombinasjon av teori og besøk til utvalgte leverandørbedrifter, og sosiale aktivitetar.

Som arena for kurset skal vi bu på fantastiske Gloppen Hotell. Alle vil bli innlosjerte på dobbeltrom. Samlinga er gratis å delta på for lærlingane.

Program for samlingane:

Onsdag 8.januar:

 • 11:00 – Presentasjon og gjennomgang av programmet for bransjelæra.
 • 12:00 – Lunsj
 • 12:45 – Bransjelære
 • 15:00 – Drikke og litt å bite i
 • 1520 – Bransjelære
 • 19:00 – Middag

Torsdag 9.januar:

 • 08:00 – Frukost
 • 09:00 – Bransjelære
 • 11:45 – Lunsj
 • 12: 20 – Avreise til Nordvestvinduet
 • 13:45 – Nordvestvinduet
 • 16:00 – Retur til Gloppen hotell
 • 19:00 – Middag

Fredag 10.januar

 • 08:00 – Frukost
 • 09:00 – Bransjelære
 • 12:00 – Lunsj
 • 12:45 – Bransjelære
 • 13:00 – Utlevering av heimeoppgåve – krav m.m
 • 14:00 – Heimreise

Samling 2

Onsdag 12.februar:

 • 10:40 – Oppmøte v/ Esso i Stryn
 • 11:00 – Besøk på fabrikken til PreTre as
 • 12:30 – Lunsj i Stryn
 • 13:15 – Avreise til Gloppen Hotel, Sandane
 • 14:30 – Bransjelære
 • 15:45 – Drikke og litt å bite i
 • 16:00 – Bransjelære og godkjenning av heimeoppgåva
 • 19:00 – Middag og utdeling av kursbevis

Torsdag 13.februar:

 • 0700 – Frukost
 • 0800 – Regionalt verneombud i Bygg og Anlegg Jan-Inge Sætre
 • 1100 – lunsj
 • 1200 – På byggeplass med Jan-Inge Sætre
 • 1400 – Avslutning og heimreise
Nettside levert av Frequency