NORDFJORD OPPLÆRINGSKONTOR

Nordfjord Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som jobbar med lærlingar og medlemsbedrifter i kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Stad, Kinn (Nord-delen) og Bremanger. Saman med våre medlemsbedrifter skal vi skape læreplassar, auke rekrutteringa til våre medlemsbedrifter og gje dei som ynskjer å skape sin yrkesveg i Nordfjord mogelegheita til akkurat det.

Vårt hovudmål er å gje lærlingane ei best mogeleg læretid frå skule til fagbrevet ligg stolt i handa.

Lærling

Tek du sikte på å ta fagbrev innan eit av våre lærefag? Kult. Då kan du inngå lærekontrakt med ein av våre medlemsbedrifter, og plutseleg er du lærling.

Bedrift

Ved å ta lærlingar inn i bedrifta viser ein samfunnsansvar, samtidig som ein tilfører bedrifta ny kompetanse og friske auger for framtida. Bli medlemsbedrift i dag.

Vårt oppdrag

Saman med våre medlemsbedrifter skal vi sørge for å skape flest mogeleg læreplassar i Nordfjord, sikre ei god fagleg opplæring, og heve interessa for yrkesfagleg utdanning.

Nettside levert av Frequency