NORDFJORD OPPLÆRINGSKONTOR

Nordfjord Opplæringskontor er eit nystarta tverrfagleg opplæringskontor som skal dekkje kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Selje og Vågsøy. Saman med våre medlemsbedrifter skal vi skape fleire læreplassar, og gje dei som ynskjer å skape sin yrkesveg i Nordfjord mogelegheita til det. 

Lærling

Tek du sikte på å ta fagbrev innan eit av våre lærefag? Kult. Då kan du inngå lærekontrakt med ein av våre medlemsbedrifter, og plutseleg er du lærling.

Bedrift

Ved å ta lærlingar inn i bedrifta viser ein samfunnsansvar, samtidig som ein tilfører bedrifta ny kompetanse og friske auger for framtida. Bli medlemsbedrift i dag.

Vårt oppdrag

Saman med våre medlemsbedrifter skal vi sørge for å skape flest mogeleg læreplassar i Nordfjord, sikre ei god fagleg opplæring, og heve interessa for yrkesfagleg utdanning.

Nettside levert av Frequency